stress behandling

Stress behandling - når du vil bryde den onde cirkel

Stress behandling - når du vil bryde den onde cirkel

Hvert år foretages mere end 30.000 hospitals indlæggelser, hvis årsag kan føres direkte tilbage på stress relaterede syndromer. Hver eneste dag er 35.000 danskere sygemeldte med stress, og kan således ikke passe deres arbejde. Og op imod en halv million danskere oplever dagligt symptomer på alvorlig stress, som – hvis den får lov at forblive ubehandlet – kan udvikle sig til en kronisk tilstand, som er meget farlig for både krop og sind.

Hvad stiller man op imod stress?

Først og fremmest er det vigtigt at pointere, at det at have travlt og at skulle løse mange opgaver ikke er det samme som at lide af stress. Mange mennesker lever fint med et højt arbejds pres – og andre bukker under for lediggang. Stress kender ingen grænser, hverken når det handler om alder, køn, hudfarve, indtjening, uddannelse eller beskæftigelse. Alle kan blive ramt af kronisk stress – og desværre er stress stadig den dag i dag underlagt så stort et tabu og omgærdet med så megen berørings angst, at mange mennesker bider stressen i sig i stedet for at lade sig behandle derfor. Og så er det, at stress går hen og bliver endog særdeles skadeligt.

Faktisk skønnes det, at hen ved 1.500 danskere hvert år dør som direkte følge af et psykisk pres, som har ført til permanent stress. Derfor er det vigtigt, at man – så snart man mærker, at stress symptomerne bliver vedvarende og vedholdende – opsøger en dygtig stresslæge. En stresslæge er en person med en medicinsk baggrund, som kan hjælpe dig med at komme tilbage til hægterne igen.

Hvor finder jeg en dygtig stresslæge?

I Farum finder du Stresslæge.dk – en privat praksis bestående af stresslæge Trine Rønnov og autoriseret psykolog Hans-Jørgen Andersen, som i samarbejde har stor succes med stress behandling. Du kan læse mere om stressbehandling på Stresslæge.dk